توییت مثلث

  • {{ item.title }}

آیا ممکن است در کنار خاتمی، نوری به محور جدید اصلاح‌طلبان تبدیل شود؟

اصلاح‌طلبان روزهای سختی را می‌گذرانند. پیش رویشان انتخابات مجلس است و یک بدنه اجتماعی گسسته. جریان اصلاحات نیز از آنچه جامعه‌شناسان و تحلیلگران «فروپاشی اجتماعی» می‌خوانند بی‌گزند نمانده و قادر به پاسخگویی به مطالبات و توقعات بدنه خود نیست.

گفتگوی ویژه

توییت مثلث

  • {{ item.title }}
آرشیو
آرشیو

آرشیو
آرشیو

بیشتر

00:00:35