نگران بالارفتن کلسترول خونتان نباشید. اگر تا امروز در آزمایش‌هایتان، چیز مشکوکی را ندیده‌اید، هرروز یک تخم‌مرغ آب‌پز بخورید.

کاملا آب‌پزکردن تخم‌مرغ، یکی از سالم‌ترین راه‌های طبخ آن است و با کمکش می‌توانید هرروز 6گرم از نیاز بدن‌تان را به پروتئین تامین کنید. البته شما به‌ازای هر کیلوگرم از وزن بدنتان، به مصرف 8/0گرم پروتئین نیاز دارید و قطعا با خوردن یک تخم‌مرغ در روز، تنها بخشی از نیازی که عضلاتتان به پروتئین دارند را می‌توانید تامین کنید.

گذشته از این، فراموش نکنید که اگر ورزشکار باشید، نیاز بدنتان به پروتئین، بیشتر از این میزان است.