از سه گزینه برای حضور در پست ریاست سازمان ورزش شهرداری تهران یاد می‌شود.

به گزارش مثلث آنلاین سازمان ورزش شهرداری تهران یکی از سازمان‌هایی است که چندی است بحث تغییرات در آن مطرح شده است. گفته می‌شود محمد دادکان و نصرالله سجادی که جزو گزینه‌های جانشینی رضایی بودند حضورشان در سازمان ورزش شهرداری منتفی شده و سایر گزینه‌ها از جمله محمد جمشیدی، علیرضا رحیمی و عزیزمحمدی شانس بالای برای تصدی این پست پیدا کرده‌اند.

باید منتظر ماند و دید چه فردی مسئولیت ورزش شهرداری را برعهده خواهد گرفت.