در مالزى دخترها شماره شان را روى پرتقال نوشته و آنرا به رودخانه محل سکونتشان پرتاب میکنند به امید اینکه مرد رویاهایشان این پرتقال را از آب بگیرد!