جامعه > محیط زیست - تصویر زیر دود ناشی از آتش سوزی در تالاب میقان اراک را از دل این شهر نشان می‌دهد.

تصاویر دود آتش‌سوزی تالاب میقان از شهر اراک و هواپیماهای آب‌پاش!

تصاویر دود آتش‌سوزی تالاب میقان از شهر اراک و هواپیماهای آب‌پاش!

4242