منشاء نورهای عجیب در آسمان ایلام و خوزستان مشخص شد!
 

 

این پدیده با بروز سردی هوا و بازتاب نور "فلر" که می تواند از چاه های نفت و گاز متساعد شده باشد به وقوع پیوسته است.

 

به گزارش خبرگزاری برنا-رضایی، دکترای زمین شناسی در این خصوص اظهار داشت: پدیده روی داده در آسمان شهرهایی که شاهد نور عجیب بودند، پدیده پیکو بینو است.

وی افزود:این پدیده با بروز سردی هوا و بازتاب نور "فلر" که می تواند از چاه های نفت و گاز متساعد شده باشد به وقوع پیوسته است.

رضائی گفت :این اتفاق یک رخداد طبیعی است و شایعات در این زمینه که فرازمینی ها و یا اتفاقات فضایی باعث بروز این رخداد است، کاملا تکذیب می شود.