بازار غذاهای دریایی که بیشتر به فروش گوشت تمساح معروف است در نزدیکی رودخانه گوانگ‌ژو، استان گوانگ‌دونگ، چین قرار دارد.

وزن این کروکودیل‌ها از 10 تا 25 کیلوگرم می‌باشند

وزن این کروکودیل‌ها از 10 تا 25 کیلوگرم می‌باشند

کروکودیل های زنده در ظروف در بازار غذاهای دریایی

کروکودیل های زنده در ظروف در بازار غذاهای دریایی

یک مرد در حال تکه تکه کردن کروکودیل ها

یک مرد در حال تکه تکه کردن کروکودیل ها

بزرگتر آنها حدود دو سال دارد

بزرگتر آنها حدود دو سال دارد

یک مرد در حال تکه تکه کردن کروکودیل ها

یک مرد در حال تکه تکه کردن کروکودیل ها

هرکدام تاز آنها حدود 70 یوان (8.90 یورو) به فروش می‌رسد

هرکدام تاز آنها حدود 70 یوان (8.90 یورو) به فروش می‌رسد

بازار غذاهای دریایی در  گوانگ‌ژو چین

بازار غذاهای دریایی در گوانگ‌ژو چین

تمساح‌ها برای فروش به کسبه بازاری آماده شده‌اند

تمساح‌ها برای فروش به کسبه بازاری آماده شده‌اند

یک مرد در حال توزیع انواع محصولات غذایی در سبد‌های مربوط است

یک مرد در حال توزیع انواع محصولات غذایی در سبد‌های مربوط است

یکی از بزرگترین جاذبه های گردشگران و خریداران در بازار، تمساح است

یکی از بزرگترین جاذبه های گردشگران و خریداران در بازار، تمساح است

یک مرد در حال تکه تکه کردن کروکودیل‌ها

یک مرد در حال تکه تکه کردن کروکودیل‌ها

یک زن در حال تکه تکه کردن کروکودیل‌ها

یک زن در حال تکه تکه کردن کروکودیل‌ها

تصویری زیبا از بازار گوانگ‌ژو

تصویری زیبا از بازار گوانگ‌ژو

تصویری زیبا از بازار گوانگ‌ژو

تصویری زیبا از بازار گوانگ‌ژو

بازار غذاهای دریایی در  گوانگ‌ژو چین

بازار غذاهای دریایی در گوانگ‌ژو چین

انتقال مواد غذایی دریایی از داخل کامیون‌ها که از سمت رودخانه گوانگ‌ژو برای فروش به سمت بازار می‌آورند

انتقال مواد غذایی دریایی از داخل کامیون‌ها که از سمت رودخانه گوانگ‌ژو برای فروش به سمت بازار می‌آورند

انتقال مواد غذایی دریایی از داخل کامیون‌ها که از سمت رودخانه گوانگ‌ژو برای فروش به سمت بازار می‌آورند

انتقال مواد غذایی دریایی از داخل کامیون‌ها که از سمت رودخانه گوانگ‌ژو برای فروش به سمت بازار می‌آورند

بازار گوانگژو شبانه روزی فعالیت دارد

بازار گوانگژو شبانه روزی فعالیت دارد

بازار غذاهای دریایی در  گوانگ‌ژو چین

بازار غذاهای دریایی در گوانگ‌ژو چین

نمایی متفاوت از تنوع محصولات غذایی دریایی یک فروشگاه

نمایی متفاوت از تنوع محصولات غذایی دریایی یک فروشگاه

یکی از فروشندگان غذاهای دریایی که محصولات خود را در بسته بندی قرار می‌دهد

یکی از فروشندگان غذاهای دریایی که محصولات خود را در بسته بندی قرار می‌دهد

مردی که در کامیون نشسته و منتظر بارگیری غذاهای دریایی است

مردی که در کامیون نشسته و منتظر بارگیری غذاهای دریایی است

انبار غذاهای دریایی گوانگ‌ژو در چین

انبار غذاهای دریایی گوانگ‌ژو در چین

فروشندگان غذاهای دریایی گوانگ‌ژو در چین

فروشندگان غذاهای دریایی گوانگ‌ژو در چین

فروشندگان لاک پشت فروش منتظر مشتریان در بازار غذاهای دریایی گوانگ‌ژو

فروشندگان لاک پشت فروش منتظر مشتریان در بازار غذاهای دریایی گوانگ‌ژو