مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از برقراری هوای ناسالم برای گروه‌های حساس خبر داد و گفت: این وضعیت تا فردا (۱۴ بهمن ماه) تداوم خواهد داشت.

حسین شهبازی، در مورد شرایط کیفی هوای تهران اظهار کرد: در حال حاضر شاخص کیفیت هوای تهران 127 و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در مورد شرایط جوی تهران گفت: نتایج حاصل از پیش بینی پارامترهای هواشناسی برای شهر تهران حاکی از برقراری شرایط جوی نسبتا آرام طی امروز است و تنها در برخی ساعات به ویژه بعدازظهر وزش باد مؤثر به بزرگی 3 تا 5 متر بر ثانیه انتظار می‌رود.

به گفته وظیفه، این شرایط فردا کمابیش ادامه خواهد داشت و برای برخی ساعات وزش باد مؤثر پیش‌بینی می‌شود و به تدریج در روز یکشنبه (۱۵ بهمن ماه) بر میزان ناپایداری جوی افزوده خواهد شد.

مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در پایان اظهار کرد: دمای تهران طی دو روز آینده افزایش نسبی خواهد یافت.