لِوان جاگاریان سفیر روسیه در ایران در نمایش یک فروند سوخو سوپرجت 100 روسی در فرودگاه مهرآباد تهران شرکت کرد.

لِوان جاگاریان سفیر روسیه در ایران در نمایش یک فروند سوخو سوپرجت 100 روسی در فرودگاه مهرآباد تهران شرکت کرد.

جاگاریان همچنین در جلسه دیدار حسین علایی مدیر عامل شرکت هواپیمایی آسمان با هیئت شرکت "هواپیماهای کشوری سوخو" روسی نیز حضور یافت.

بازدید سفیر روسیه در ایران از نمایش سوخو سوپرجت 100 روسی (عکس)