رئیس هئیت نجات غریق جویبار از پیدا شدن جسد یکی از سه صیاد مفقود شده جویباری خبر داد.

به گزارش مثلث آنلاین علی اکبریان در گفت و گو با ایسنا گفت: جسد مهدی هنرورنیا یکی از سه صیاد مفقود شده جویباری لحظاتی پیش در پره صیادی شهید مدنی جویبار پیدا شد.

وی تصریح کرد: دو جسد دیگر هنوز پیدا نشده و علت آن شاید تفاوت مسافت شنا شده توسط این صیادان باشد.

رئیس هئیت نجات غریق جویبار تصریح کرد: وضعیت دو جسد مفقود شده معلوم نیست احتمال آن می رود که آب اجساد را با خود به مسیر دورتری برده باشد و احتمال این هم وجود دارد در چند روز آینده اجساد روی آب بیایند.

اکبریان خاطرنشان کرد: در حال حاضر درحال بالا کشیدن پره ها هستیم شاید دو جسد مفقود شده مانند جسد کشف شده در پره ها گیر افتاده باشد.