ساعت 13:03 دیروز دوشنبه تصادف شدید دو دستگاه پژو پارس و پراید با یکدیگر در جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع)، ورودی جاده معدن 5 مصدوم بر جا گذاشت.

تصاویر | تصادف شدید پراید و پرشیا در بزرگراه امام علی(ع)

تصاویر | تصادف شدید پراید و پرشیا در بزرگراه امام علی(ع)

تصاویر | تصادف شدید پراید و پرشیا در بزرگراه امام علی(ع)

تصاویر | تصادف شدید پراید و پرشیا در بزرگراه امام علی(ع)

تصاویر | تصادف شدید پراید و پرشیا در بزرگراه امام علی(ع)

تصاویر | تصادف شدید پراید و پرشیا در بزرگراه امام علی(ع)

تصاویر | تصادف شدید پراید و پرشیا در بزرگراه امام علی(ع)

عکس‌ها:آتش نشانی