معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: طرح ترافیک جدید از 15 اردیبهشت ماه اجرای می شود.

 محسن پورسید آقایی در نشست خبری بعد از ظهر روز چهارشنبه با بیان اینکه به دلیل آنکه برخی از شهروندان هنوز نتوانستند مدارک خود را در سامانه بارگذاری کنند گفت: برای آرامش بیشتر مردم دو هفته طرح را با تأخیر آغاز می‌کنیم که این مهلت تمدید نمی شود.