تک تیراندازی که مار سیاه خطرناکی از روش رد می شود اما درکمال آرامش تکان هم نمی خورد.

 
عبور مار سیاه خطرناک از روی تک تیرانداز مخفی شده+عکس