برخورد شهرداری شیراز با مالکی که درخت توت کهنسال موجود در پیاده‌رو را قطع کرد (عکس)