عبدالله گنجی نمایه

آن جنازه مربوط به هرکس باشد قطعا با آداب مسلمانی مجدداً به خاک سپرده خواهد شد.

به گزارش مثلث آنلاین و به نقل از  مشرق، عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان در در کانال تلگرامی خود نوشت:

ماجرای پیدا شدن جنازه در شهرری و بلافاصله رسانه ای شدن و انتساب آن به پهلوی اول آن هم در سالروز تاجگذاری وی امری تصادفی نیست.

آن جنازه مربوط به هرکس باشد قطعا با آداب مسلمانی مجدداً به خاک سپرده خواهد شد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              اما آنچه باید از آن فهمید احساس بوی کبابی است که برخی در دی ماه حس کردند.این جنازه ی پهلوی اول باشد یا نباشدبه بهانه آن "قبرمجازی"در شبکه های اجتماعی  ساخته خواهد شد و  تست مجددی خواهند کرد.ایرانیان با همه ایرادات و محاسن موجود، آنچه قی کرده اند  را نخواهند خورد.یکی از علل عدم پیوستن مردم به اغتشاشات دی ماه مشاهده رگه هایی از این خط بی ظرفیت بود.