عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ در جنوب فرانسه شهری به نام کوردس سوق سیل وجود دارد که به معنای «طنابی در آسمان» است و همان طور که نامش نشان می دهد، بر فراز ابرها می‌باشد.

 این شهر قدمتی هشتصد ساله دارد و امروزه جمعیتی در حدود ۱۰۰۰ نفر را در خودش گنجانده است.

این شهر قدمتی هشتصد ساله دارد و امروزه جمعیتی در حدود ۱۰۰۰ نفر را در خودش گنجانده است.