یکی از رستوران های بازار تهران (رستوران مسلم) دقایقی پیش دچار حریق شد و هم اکنون دود غلیظی در میدان 15 خرداد به هوا خواسته است.

آتش‌سوزی در انبار وسایل رستوران مسلم رخ داده بود که هم‌اکنون مهار شده است.

آتش‌سوزی در انبار وسایل رستوران مسلم رخ داده بود که هم‌اکنون مهار شده است.

مردم برای اطمینان از رستوران خارج شده‌اند

مردم برای اطمینان از رستوران خارج شده‌اند

  •