جدول میزان فشارخون نسبت به سن و سال

به گزارش مثلث آنلاین :

 

جدول میزان فشارخون نسبت به سن و سال
 

IMG_20180924_093519_384