جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شنبه 7 مهر ماه به ریاست آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی برگزار شد .

ژست احمدی نژاد در جلسه مجمع تشخیص (عکس)
ژست احمدی نژاد در جلسه مجمع تشخیص (عکس)
ژست احمدی نژاد در جلسه مجمع تشخیص (عکس)
ژست احمدی نژاد در جلسه مجمع تشخیص (عکس)
ژست احمدی نژاد در جلسه مجمع تشخیص (عکس)
ژست احمدی نژاد در جلسه مجمع تشخیص (عکس)
ژست احمدی نژاد در جلسه مجمع تشخیص (عکس)
ژست احمدی نژاد در جلسه مجمع تشخیص (عکس)