چند رسانه‌ای > عکس - عکس امروز نشنال جئوگرافیک درختان سکویای غول‌پیکر را در پارک ملی سکویا در ایالت کالیفرنیای آمریکا نشان می دهد که مانند برجی در آسمان شب قد کشیده اند. عمر این درختان به 3 هزار سال می‌رسد؛ البته اگر از خشکسالی سال های اخیر کالیفرنیا جان سالم به در ببرند.

عکس | درختان بلند قامت سکویا در عکس روز نشنال جئوگرافیک

عکس: nationalgeographic

67282