اعضای شورای اسلامی شهر کرج، علی اصغر کمالی زاده را به عنوان شهردار این کلانشهر انتخاب کردند.

به گزارش مثلث آنلاین عباس زارع رئیس شورای اسلامی شهر کرج عصر شنبه به ایرنا گفت: کمالی زاده با کسب آرای تمام 13 عضو شورای اسلامی شهر کرج توانست به عنوان چهارمین گزینه پس از استعفای علی اصغر نصیری شهردار کرج ، انتخاب شود.
وی بیان داشت: انتظار می رود وزارت کشور با تائید صلاحیت این گزینه به مشکل مدیریت شهری کرج خاتمه دهد.
نصیری اکنون معاونت برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی شهرداری کرج را عهده دار است.
پس از استعفای نصیری در اواخر فروردین ماه 97 ، شورای شهر کرج با اکثریت آرا به ترتیب مجید غلام سریزدی ، محمدرضا احمدی نژاد و سیروس شفقی را به عنوان شهردار منتخب به وزارت کشور معرفی کرد که صلاحیت سریزدی و احمدی نژاد احراز نشد.
همچنین وزارت کشور با ماموریت شفقی از فرمانداری کرج به شهرداری موافقت نکرد.
کلانشهر کرج حدود 6 ماه است که با سرپرستی محمدرضا احمدی نژاد اداره می شود.