در عکس زیر خیابان ولیعصر (عج) تهران را می‌بینید که در سال 1334 به ثبت رسیده است.

عکس | خیابان ولیعصر (عج) در سال 1334