آبگرفتگی معابر بندر گناوه بوشهر پس از بارندگی شدید امروز صبح (دوشنبه)