نازک ترین برج جهان با عرض 2 متر

 
نازک ترین برج جهان با عرض 2 متر +عکس