نارنگی عجیب و غریب، به شکل دست انسان!
 
رشد یک نارنگی به شکل دست انسان!+عکس