تا حالا دانه های برف رو از این فاصله نزدیک دیده بودین ؟؟ این همه نظم رو کجا میشه پیدا کرد.