نمایی زیبا از جاده ای که از میان جنگل سیاهداران شهر تالش میگذرد.