بارش برف در اولین روز های زمستان تبریز را سفیدپوش کرد و موجب شادی شهروندان شد.