تصویری از وداع جانسوز همسر شهید مدافع حرم " علیرضا بریری" با پیکر همسرش که پس از 32 ماه از منطقه خان طومان سوریه بازگردانده شد...