خودروساز آمریکایی شورولت اولین تصاویر از محصول جدیدش (Chevrolet Silverado _2020) را منتشر کرد.