مردی تفنگ به‌دست در کنار صخره‌های جاده شیراز‌ـ‌بوشهر این عکس را آنتوان سوروگین انگلیسی حدود سال ۱۹۰۰ گرفته است