طبق برنامه راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی سامانه‌ای به منظور تشکیل بانک اطلاعات جامعی‌ای از دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی طراحی و پیاده شد.

سید رحمت‌الله اکرمی - معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور - در مراسم رونمایی از سامانه جامع سادا که امروز یازدهم اسفندماه در وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین کارهای وزارتخانه تدوین برنامه‌های راهبردی برای پیشبرد اهداف خود بود. یکی از پروژه‌هایی که در این برنامه‌ها مطرح کرد بحث مولد‌سازی‌های دارایی‌های دولت بود به این ترتیب هشت پروژه کلیدی کلید خورد که دو پروژه از آن در معاونت خزانه‌داری انجام شد.

وی درباره‌ ضرورت تشکیل این سامانه اظهار کرد: ما در ثبت و شناسایی و در ارتباط با نظام مدیریت مالی با موانع روبه‌رو بودیم و این وضعیت منجر شده بود عدم شفافیت و بهره‌برداری نامناسب در زمینه اموال دولت صورت بگیرد بنابراین ملزم شدیم برای حل مشکل چاره‌ای بیندیشیم.

اکرمی بیان کرد: در نهایت این پروژه را کلید زدیم که طی آن دارایی‌های دولت در سامانه‌ای ثبت و ضبط شده است.

معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور ادامه داد: در روند کار به این نتیجه رسیدیم که مشخص نیست دارایی‌های دولت و تراز‌نامه‌های دولتی کجاست. متاسفانه در نظام مالی ترازنامه دولت را نداریم. یکی از ارقام تراز‌نامه‌ها دارایی‌هاست . این دارایی‌ها تاکنون پیش‌بینی شده‌اند، ولی پیش‌بینی‌ها در حد تخمین هستند و رقم شفافی در این زمینه وجود ندارد، لذا ما تراز‌نامه‌ای هم می‌خواهیم تنظیم کنیم که به موجب آن قیمت‌گذاری‌ها صورت می‌گیرد. البته قیمت‌گذاری‌ها پس از ثبت و ضبط صورت خواهد گرفت .

اکرمی همچنین اضافه کرد: این سامانه در سه مرحله اجرا خواهد شد در مرحله‌ی اول دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه این سامانه قرار می‌گیرند و در مرحله‌ی دوم شرکت‌های دولتی مشمول این سامانه خواهند شد و در مرحله سوم دستگاه‌های ‌غیردولتی به این سامانه اضافه خواهند شد.
در راستای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به منظور ساماندهی و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به اموال دستگاه‌های اجرایی طراحی و پیاده‌سازی شده است. سامانه یاد شده با نام اختصاصی سادا نامگذاری و به منظور تشکیل بانک اطلاعات جامعی از دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی طراحی و پیاده‌سازی شده است.