با تصویب نهایی اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، این قانون در سال جدید اجرایی خواهد شد.


تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو از چند سال پیش در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده بود.

این قانون در اواخر سال 1393 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده و برای تصویب نهایی، به هیات دولت ارسال شد. اواخر سال گذشته (1394) نیز این قانون در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده و نهایی شد.

به این ترتیب با آغاز سال جدید پس از ابلاغ اصلاحیه ‌آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، اجرای این قانون آغاز خواهد شد.

در این قانون ضوابط جدیدی در زمینه چگونگی قیمت‌گذاری، شرایط فروش و پیش‌فروش خودرو و شرایط ارائه خدمات پس از فروش از سوی واردکنندگان خودرو و خودروسازان تعیین شده است.

کارشناسان امیدوارند با اجرایی شدن قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و با افزایش نظارت‌ها، موارد نقض حقوق مصرف‌کنندگان خودرو از سوی واردکنندگان و تولیدکنندگان این محصول کاهش یابد.