صادرکنندگان ترکیه تلاش بسیاری کردند که از طریق ایران می توانند کالاهای خود را به روسیه صادر کنند اما ما اجازه ندادیم که ایران پل صادرات کالاهای ترک به روسیه شود.

محسن عرب باغی مدیرعامل منطقه آزاد ارس در گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت:

صادرکنندگان #ترکیه تلاش بسیاری کردند که از طریق ایران می توانند کالاهای خود را به #روسیه صادر کنند اما ما اجازه ندادیم که ایران پل صادرات کالاهای ترک به روسیه شود.

پیشنهاد ما به ترکیه این بود که محصولات خود را در منطقه آزاد ارس تولید کنند و در این صورت این اجازه را دارند که از ایران کالای خود را با هر نام و عنوانی به روسیه و کشورهای حوزه قفقاز صادر کنند.

در حال حاضر با این پیشنهاد، 14 واحد تولیدی پوشاک ترک وارد مذاکره با ما شده اند و به زودی ماشین آلات خود را برای تولید محصولات خود وارد منطقه آزاد ارس می کنند، در این صورت اجازه خواهند داشت که کالای خود را هم به سرزمین اصلی منطقه آزاد ارس و هم به روسیه صادر کنند.