عدم توزیع به موقع برنج در بازار موجب افزایش قیمت آن شده که با توزیع برنج قطعا قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

مدیرکل غلات وزارت جهاد کشاورزی گفت:

* مشکلی در تأمین برنج وجود ندارد و انبارها مملو از برنج است.
* عدم توزیع به موقع برنج در بازار موجب افزایش قیمت آن شده که با توزیع برنج قطعا قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
* امسال کشت برنج با آب چاه در برخی استان‌ها از جمله فارس ممنوع شده است.
* قیمت برنج ایرانی در یک ماه اخیر از حدود 8 هزار تومان به 11 هزار تومان رسیده است.