قیمت هر کیلو زرد آلو کاشان و شیراز ریز 25000 تومان است و زرد آلوی درشت و شکر پاره تا دو روز دیگر وارد میادین میوه و تره بار می شود

* رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار در گفت وگو با میزان:

*قیمت هر کیلو زرد آلو کاشان و شیراز ریز 25000 تومان است و زرد آلوی درشت و شکر پاره تا دو روز دیگر وارد میادین میوه و تره بار می شود و قیمت آن بسیار بیشتر از ریز آن است و نمی توان آن را پیش بینی کرد.

*هر کیلو پرتقال وارداتی مصری بین کیلویی 6500 تا 8000 هزار تومان است، که این قیمت برای پرتقال تامسون بین کیلویی 4000 تا 4500 است و پرتقال والنسیا هر کیلو 4000 تا 4500 تومان است.

*با توجه به افزایش تعرفه واردات قیمت هر کیلو موز بین 5700 تا 6200 تومان است که قیمت آن در روزهای آینده کاهش خواهد یافت.

*قیمت موزهای وارداتی از موزهای داخلی کم تر بوده و هر کیلو بین 4500 تا 5700 است و علت قیمت کم این میوه ناقص بودن آن است که یا خیلی بزرگ یا کوچک و یا لک زده است.

*هر کیلو گوجه درختی کاشان بین 6000 تا 8000 تومان، قیمت هر کیلو گوجه گرمسار و ساوه بین 12000 تا 13000 هزار تومان، قیمت هر کیلو توت فرنگی کرج 12000 تا 13000 هزار تومان و توت فرنگی سازی 6000 تا 10000 تومان است.

*قیمت هر کیلو سیب قرمز و سفید بین 4000 تا 4500 تومان است.

*قیمت هر کیلو سیب زمینی نو 1000 و کهنه 500 تا 800 تومان، قیمت هر کیلو پیاز بین 600 تا 1000 تومان، هر کیلو گوجه فرنگی 1000 تا 1500 تومان، قیمت هر کیلو خیار گلخانه ای بین 1000 تا 2000 تومان، جیرفتی هر کیلو 600 تا 1000 تومان و خیار بوته ای 2000 تا 3000 هزار تومان است.