این استعفا در پی ماجرای بحث برانگیز حقوق های میلیونی مدیران بیمه مرکزی صورت گرفت.

رئیس کل بیمه مرکزی استعفا کرد .این استعفا در پی ماجرای بحث برانگیز حقوق های میلیونی مدیران بیمه مرکزی صورت گرفت.

در متن نامه استعفا خطاب به وزیر اقتصاد آمده است:
با سلام؛ شرمنده‌ام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی سامان‌دهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه‌ای به بیمه مرکزی، جناب‌عالی و درنهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت. از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و به‌ویژه شخص جناب‌عالی پوزش می‌طلبم...