شاخص کل بورس اوراق بهادار امروز یک روز تاریخی را پشت سر گذاشت و یک هزار واحد افزایش یافت.

شاخص کل بورس اوراق بهادار که امسال روند نوسانی و رو به کاهش داشته است؛ امروز یک روز تاریخی را پشت سر گذاشت و یک هزار واحد افزایش یافت.


شاخص بورس با یک هزار واحد افزایش در پایان معاملات امروز به 63 هزار 560 واحد بالغ شده است.

امروز در52881 نوبت معاملاتی ، 674 میلیون سهم به ارزش 1879 میلیارد ریال معامله شد.

ارزش شناور بازار سرمایه نیز 279 هزار میلیارد تومان است.