زنگنه در وین گفت:

* ایران همچنان تولید نفت خود را به میزان قبل از تحریم ها افزایش خواهد داد.

* سقف تولید نفت نه به نفع منافع ملی ما است نه منافع ملی کشورهای عضو اوپک، اما نظر ما این است که میزان سهمیه بندی مشخص شود که فکر می کنم در نشست اوپک توافقی در این مورد صورت نخواهد گرفت.

* انتظار ما از نشست روز پنجشنبه گفت و گو در باره مسائل مختلف از جمله انتخاب دبیرکل اوپک است.

* قیمت نفت بشکه ای 70 دلار با توجه به بازار فعلی مناسب است.

* جای خوشحالی دارد که بازار نفت با وجود برخی تخریب ها که در این مدت انجام شد، در حال بازگشت به یک وضع متعادل است.