یک دستگاه بالگرد آب‌پاش نیز به عملیات مهار آتش اضافه شده و مدیریت کمیته بحران نیز به مناطق نفت‌خیز سپرده شده است.

* به دنبال آتش‌سوزی مجدد در پتروشیمی بوعلی‌سینا، شرکت‌های پتروشیمی و اداره بنادر و دریانوردی به دلیل احتمال سرایت آتش از نیروی انسانی تخلیه شدند.

* یک دستگاه بالگرد آب‌پاش نیز به عملیات مهار آتش اضافه شده و مدیریت کمیته بحران نیز به مناطق نفت‌خیز سپرده شده است.