۱۲۳ پرونده «حقوقهای نجومی» به ارزش ۵۹ هزار میلیارد ریال در این دیوان تشکیل شده است.

فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور گفت:

* ۱۲۳ پرونده «حقوقهای نجومی» به ارزش ۵۹ هزار میلیارد ریال در این دیوان تشکیل شده است.

*این افزایش غیرقانونی حقوق و مزایا در پرداخت‌های خلاف قانون در شرکت‌های تابعه و وابسته از سال ۹۰ تا ۹۴ بوده است

* این احکام مربوط به وزارتخانه‌های نفت، حدود ۲۹ پرونده به مبلغ حدود ۸ هزار میلیارد ریال، صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمانهای تابعه آن از جمله سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با ۳۸ پرونده به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد ریال، جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه با ۹ فقره پرونده به ارزش ۵۸ میلیارد ریال، راه و شهرسازی و شرکت‌های تابعه با ۱۲ پرونده به ارزش هزار میلیارد ریال، ارتباطات و فناوری و شرکتهای تابعه با ۵ پرونده به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال، نیرو و شرکتهای تابعه با ۵ پرونده به ارزش ۷۴۰ میلیارد ریال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ۱۶ پرونده به ارزش ۹ هزار میلیارد ریال، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه دولتی با ۷ پرونده به مبلغ ۳۶ میلیارد ریال است.