رئیس کل بانک مرکزی گفت: طرح اصلاح نظام بانکی امروز در جلسه ستاد اقتصادی دولت با تائید و ابلاغ رسمی رئیس جمهور آغاز شد.

ولی الله سیف در حاشیه جلسه امروز ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور گفت: این طرح به منظور افزایش و ساماندهی تسهیلات اعطایی در نظام بانکی کشور صورت می گیرد.


جلسه ستاد اقتصادی دولت که با حضور رئیس جمهور از ساعت ۷ و ۳۰ صبح در ساختمان ریاست جمهوری آغاز شده بود، دقایقی پیش به اتمام رسید.

در این جلسه که وزرای اقتصادی و مسئولان مرتبط با امور تجاری و بازرگانی کشور هم حضور داشتند، درباره آخرین وضعیت اقتصادی و همچنین سیاست های پولی و مالی دولت بحث و بررسی شد.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان این جلسه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما به تشریح موضوعات این جلسه پرداخت.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: طرح اصلاح نظام بانکی امروز در جلسه ستاد اقتصادی دولت با تائید و ابلاغ رسمی رئیس جمهور آغاز شد.
خبرگزاری مهر: ولی الله سیف در حاشیه جلسه امروز ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور گفت: این طرح به منظور افزایش و ساماندهی تسهیلات اعطایی در نظام بانکی کشور صورت می گیرد.

جلسه ستاد اقتصادی دولت که با حضور رئیس جمهور از ساعت ۷ و ۳۰ صبح در ساختمان ریاست جمهوری آغاز شده بود، دقایقی پیش به اتمام رسید.

در این جلسه که وزرای اقتصادی و مسئولان مرتبط با امور تجاری و بازرگانی کشور هم حضور داشتند، درباره آخرین وضعیت اقتصادی و همچنین سیاست های پولی و مالی دولت بحث و بررسی شد.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان این جلسه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما به تشریح موضوعات این جلسه پرداخت.