مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از جان گرفتن طرح مسکن استیجاری برای اقشار کم درآمد خبر داد.

مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از جان گرفتن طرح مسکن استیجاری برای اقشار کم درآمد خبر داد.


علی چگینی گفت: با بازنگری طرح قبلی جامع مسکن ، دولت حمایت ویژه ای برای تامین مسکن گروه های کم با روش ساخت مسکن اجاره ای در نظر دارد.

چگینی گفت: مسکن اجاره ای به منظور عبور از مرحله گذار برای رسیدن به توان تهیه مسکن ملکی است.

وی افزود: حدود 30 درصد از جمعیت شهرنشین کشور اجاره نشین هستند که بخشی از آنها توان تأمین پرداخت اجاره مسکن را دارند و بخشی هم نیاز به کمک دارند.

چگینی گفت: در گذشته فعالیت هایی در این زمینه انجام شد و از طریق طرح مسکن مهر نیازها تا حدودی پاسخ داده می شد اما باز هم گروه هایی از طرح مسکن مهر بیرون ماندند و قدرت پرداخت مبالغ درخواست شده در طرح مسکن مهر را نداشتند.

وی افزود: در طرح جدید علاوه بر وزارت مسکن و بانک ها از کمک نهادهای حمایتی و از توان بخش خصوصی در ساخت و از گروه های حمایتی برای ساخت و همچینین تامین ودیعه اجاره مسکن استفاده می شود.

چگینی گفت : طرح ساخت مسکن اجاره ای ازطریق شرکت های خصوصی و با حمایت مالی و تسهیلاتی شهرداری ها ، کمیته امداد ، سازمان بهزیستی ، تأمین اجتماعی و بنیاد مسکن واز طریق وام های حمایتی دولت ساخته می شود.

مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت : برنامه های مقدماتی این طرح از یکسال و نیم گذشته در توافق با وزارت رفاه ، تعاون کار و امور اجتماعی عملیاتی شده است و برنامه اجرایی آن آغاز می شود که هم اکنون هم برنامه های مقدماتی ساخت هشت هزار واحد مسکونی در کل کشور آغاز شده است و بسته به توان و آورده نهادهای حمایتی ساخت این واحدها افزایش می یابد.

وی گفت :‌ دولت در برنامه مربوط به نوسازی بافت های فرسوده تا 300 هزار واحد مسکونی را برای اقشار کم درآمد با شرایط ویژه می سازد.

چگینی افزود: در بخش غیر از بافت های فرسوده نیز نهادهای حمایتی زمین مورد نیاز و اعتبارات مالی را تأمین می کنند و تسهیلات ارزان قیمت با نرخ 9 درصد زیر میزان سود تسهیلات متعارف ، پرداخت می شود.

وی گفت: در این طرح حتی در نظر است نهادهای حمایتی تا 100درصد هزینه ساخت مسکن را تقبل کنند یا میزان بسیار کمی از متقاضیان دریافت شود.

چگینی افزود:‌ بنیاد مستضعفان هم در اجرایی کردن این طرح کمک می کند و زمین به همان طریقه اجاره 99 ساله است و آورده را نیز بانک ها ، نهادهای حمایتی و میزان بسیار کمی را متقاضی تأمین می کند.

وی متراژ این واحدها را بسته به منطقه ، زمین و نیاز خانواده تا حداکثر حدود 75 متر دانست.

چگینی در ادامه به امار واحدهای مسکونی در کشور اشاره کرد و گفت :‌ هم اکنون تراکم خانوار بر واحد مسکونی در کشور ما 103 است در حالی که در 20 سال گذشته این تراکم 125 بود؛ به این معنی که در 20 سال پیش به ازای هر 125 خانوار 100 واحد مسکونی داشتیم و امروز به ازای هر 105 خانوار 100 واحد مسکونی داریم.

مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی درخصوص ثبات قیمتی در بازار مسکن افزود: از یک تا دو سال گذشته این بازار به علت حجم تولید بالای مسکن در سال های اخیر در ثبات بوده و تغییرات اجاره مسکن نیز از تورم پایین تر است.

چگینی گفت: قیمت فروش مسکن از خرداد 92 به این طرف سیر نزولی داشته و حجم تولید هم از طرفی زیاد شده و به همین دلیل عرضه واحدهای مسکونی اجاره ای نیز افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه اجاره مسکن امسال نسبت به سال های قبل تغییرات کمی داشته است ،افزود: در دو ماه اردیبهشت و خرداد نوسان اجاره مسکن حدود 8 تا 8 و نیم درصد بوده است.

چگینی درباره میل مالکان مسکن از دریافت ودیعه به سمت دریافت اجاره گفت: ابتدای سال تغییرات سود بانکی مطرح شد و چون تغییرات نرخ محسوس نبود ، میل کمی به سمت دریافت ودیعه مسکن ایجاد شد.

وی به مستأجران این نوید را داد که با توجه به وجود تعداد زیادی واحدهای مسکونی خالی نگرانی برای مستأجران وجود نخواهد داشت.

مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: در تهران 600 هزار خانوار مستأجر هستند و با احتساب خانه های موجود برای اجاره و 300 هزار واحد مسکونی خالی عرضه مسکن اجاره ای از تقاضای آن بیشتر است.