عملیات اجرایی گازرسانی به روستاهای نعمت آباد و رضوانیه شهرستان ابرکوه در استان یزد با حضور معاون استاندار، فرماندار و مدیران استانی آغاز شد.

عملیات اجرایی گازرسانی به روستاهای نعمت آباد و رضوانیه شهرستان ابرکوه در استان یزد با حضور معاون استاندار، فرماندار و مدیران استانی آغاز شد.

منوچهر فلاح، مدیرعامل شرکت گاز استان یزد در گفتگو با خبرنگار شانا با بیان این که اجرای این پروژه ها ٢٠ میلیارد ریال اعتبار، هزینه شده است، اظهار کرد: برای تحقق این طرحها، ٥٠ کیلومتر شبکه توزیع اجرا، یک ایستگاه تی بی اس به ظرفیت پنج هزار مترمکعب بر ساعت و یک ایستگاه تی بی اس به ظرفیت دو هزار و ٥٠٠ متر مکعب بر ساعت نیز نصب می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان یزد با بیان این که در قالب این پروژه ها، ٤٧٠ انشعاب نصب می شود، افزود: تاکنون در استان یزد عملیات گازرسانی به ١٩ شهر و ٢٤٣ روستا به پایان رسیده که بر این اساس ٩٩ درصد جمعیت شهری، ٦٧ درصد جمعیت روستایی و در مجموع ٩٤ درصد جمعیت استان از مزایای گاز برخوردارند.

وی ادامه داد: افزون بر موارد یادشده بیش از پنج هزار و ٥٠٠ واحد صنعتی عمده و جزء، دو هزار و ١٥٠ گلخانه و ٤٨ جایگاه سی ان جی به شبکه گاز طبیعی متصل شده است.

فلاح یادآور شد: آغاز عملیات اجرایی شبکه داخلی شهر بهاباد، بهره برداری از پروژه های گازرسانی به دهستان ارنان، بهره برداری از پروژه گازرسانی به جایگاه سی ان جی بلوار امام علی (ع) اردکان و بهره برداری از پروژه گازرسانی به ١٢ واحد صنعتی عمده در سطح استان از مهمترین پروژه های گازرسانی قابل افتتاح و بهره برداری در هفته دولت است.