ام جی 3 فول 2016، به مبلغ 72 میلیون تومان در بازار به فروش می رسد.

ام جی 3 فول 2016، به مبلغ 72 میلیون تومان در بازار به فروش می رسد.
جدول/ قیمت برخی از خودروهای وارداتی