وزیر راه و شهرسازی برتلاش دولت برای رفع مشکلات مسکن مهر تاکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی برتلاش دولت برای رفع مشکلات مسکن مهر تاکید کرد.

عباس آخوندی در سفر به اردبیل افزود: در اجرای طرح های مسکن مهر برخی امکانات ضروری روبنایی و زیربنایی پیش بینی نشده بود که همین امر موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده است.

وی افزود: در کنار مسایل مالی نبود مکان یابی مدرسه، پاسگاه و مراکز بهداشتی در شهرک های مسکن مهر باعث بروز مشکلاتی شده است ولی به هر حال مردم نباید تحت تاثیر تصمیمات اشتباه در گذشته قرار بگیرند.
آخوندی گفت: گرچه تکمیل برخی از این پروژه ها مانند ساخت مدرسه جزو وظایف و تعهدات این وزارتخانه نیست اما بنا داریم در جهت حل مشکلات موجود گام برداریم.
وی با اشاره به طرح های مسکن مهر استان اردبیل گفت: در سفر قبلی به این استان در جریان مشکلات قرار گرفتم و از این رو برای رفع آنها متعهد به پرداخت یک سوم اعتبار مورد نیاز از منابع داخلی وزارتخانه شدیم.