قیمت انواع خودرو سواری پراید دست دوم در سطح بازار تهران.

قیمت انواع خودرو سواری پراید دست دوم در سطح بازار تهران به شرح جدول زیر است؛

جدول/ پراید دست دوم در بازار چند؟