اتحادیه اروپا شرکت «پتروپارس» را از لیست تحریم‌های خود خارج کرده است.

متعاقب جمع‌بندی مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵، وزارت خزانه‌داری انگلیس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اتحادیه اروپا شرکت «پتروپارس» را از لیست تحریم‌های خود خارج کرده است.

وزارت خزانه‌داری انگلیس روز چهارشنبه (دیروز) بیانیه‌ای را صادر کرد و اعلام کرد که شرکت پتروپارس از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شده است.

در این بیانیه آمده است که شرکت عملیات و مدیریت پتروپارس و شرکت با مسوولیت محدود مهندسی منابع پتروپارس از لیست تحریم‌ها حذف شده است.

در جزئیات این بیانیه‌ آمده است که در ۲۲ ژوئن ۲۰۱۵، حکم دادگاه عمومی ۵ مه ۲۰۱۵ اتحادیه اروپا درباره شرکت پتروپارس ایران و غیره در نشریه رسمی اتحادیه اروپا به چاپ رسید.

این بیانیه می‌افزاید، حکم صادر شده محدودیت‌های اتحادیه اروپا علیه شرکت عملیات و مدیریت آریا کیش پتروپاس و شرکت کیش مهندسی منابع پتروپارس را ملغی می‌کند.

طبق این گزارش، به مدت دو ماه و ۱۰ روز برای حکم مربوطه درخواست تجدیدنظر مطرح نشد و بنابراین حذف این شرکت از لیست تحریم‌ها اجرایی می‌شود.

این بیانیه می‌افزاید، در نتیجه حکم مربوطه، شرکت عملیات و مدیریت آریا کیش پتروپارس و شرکت کیش مهندسی منابع پتروپارس دیگر در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار ندارند و دارایی‌های آنها دیگر مسدود نیست.