این وام فوری قرار است به عراق کمک کند تا بتواند با این دو مشکل که به شدت روی بودجه دولت عراق و میزان ذخایر ارزی این کشور تاثیر گذاشته است مقابله کند.

صندوق بین‌المللی پول با کمک فوری یک میلیارد و دویست میلیون دلاری به عراق موافقت کرد تا این کشور بتواند با پیامدهای اقتصادی ناشی ازحمله گروه تکفیری صهیونیستی داعش و همچنین کاهش جهانی بهای نفت مقابله کند.


صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد : این وام فوری قرار است به عراق کمک کند تا بتواند با این دو مشکل که به شدت روی بودجه دولت عراق و میزان ذخایر ارزی این کشور تاثیر گذاشته است مقابله کند.

این نهاد بین‌المللی که در سال 2010 میلادی نیز سه و نیم میلیارد دلار به عراق کمک کرده بود، در این بیانیه تصریح کرد این کمک به عراق امکان خواهد داد تا به نیازهای فوری مالی کشور پاسخ دهد.