فردا نیز یکی از شرکتهای اروپایی دومین کشتی بزرگ خود را به بنادر ایران اعزام می کند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه امروز بزرگترین کشتی کانتینری در چند سال اخیر در بندر شهید رجایی پهلو گرفت، گفت: فردا نیز یکی از شرکتهای اروپایی دومین کشتی بزرگ خود را به بنادر ایران اعزام می کند.


محمد سعید نژاد افزود: ظرفیت هر کدام از این کشتیها 11 هزار و 500 TEU کانتینر است و این کشتیها پس از 35 سال نخستین بار است که وارد بنادر ایران می شود.

وی با اشاره به اینکه در ماههای اخیر تقاضاها و مراجعات شرکتهای بزرگ کشتیرانی به جمهوری اسلامی ایران و بنادر ایران زیاد شده است، گفت: فرصت بسیار خوبی است که صاحبان کالا بتوانند بجای وارد کردن کالا به بنادر آسیای جنوب شرق به صورت مستقیم وارد بنادر ایران شوند.

سعید نژاد گفت: چند خط کشتیرانی بین المللی آسیایی و اروپایی در نوبت هستند تا برای آنها ظرفیت ایجاد کنیم تا وارد بنادر ایران شوند.

وی افزود: علاوه بر این درخواست خطوط کشتیرانی سرمایه گذاران خارجی هم برای احداث و توسعه و تجهیز بنادر ایران اعلام آمادگی و پیشنهاد دادند.

سعیدنژاد گفت: توسعه سواحل جنوب کشور یکی از اولویتهای برنامه ششم توسعه اقتصادی ـ‌ اجتماعی است.